Stöd och Matchning

STÖD OCH MATCHNING

Stöd och Matchning

Hur kan Workmode hjälpa dig med din väg till arbete?


  • Många arbetsgivarkontakter
  • En personlig och engagerad handledare som stöd och vägledning till arbete
  • En fördjupad kartläggning av dina erfarenheter och kompetenser med din handledare
  • Personlig marknadsföring och skriva vinnande CV samt ansökningshandlingar
  • Möten med arbetsgivare
  • Seminarium inom exempelvis intervjuträning, utbildningar, samhällsinformation och den svenska arbetsmarknaden
  • Arbetspraktik och studiebesök inom olika yrkesområden
  • Studie- och yrkesvägledning för dig som vill ha fördjupad information om olika utbildningar, yrkesområden, studieteknik eller stöd under studietiden
  • Du som behöver får språkstöd i det språk du känner dig bekväm med


Meddela din handläggare på Arbetsförmedlingen att du vill ha hjälp av Workmode via Stöd och Matchning och uppge KA-nummer: 10061646.


Workmode

Följ oss

Copyright © Alla rättigheter förbehållna