Utbildning

UTBILDNING

Workmode ABC

Lär dig läsa, tala och skriva på svenska

Workmodes ABC vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Kursen är anpassad till dig som vill lära sig läsa och skriva på svenska, förbereda dig inför arbete genom att öva på arbetsintervju, skriva CV och söka jobb.


Kursens innehåll
Kursen är för vuxna med ingen, eller endast kortare skolbakgrund och som behöver lära sig det latinska alfabetet och grundläggande svenska för att klara sig i svenska samhället. Vi anpassar undervisningen till deltagarnas kunskaper, övar på att tala, läsa och skriva. Att klara det vardagliga språket underlättar för deltagaren att komma närmare arbetsmarknaden och få starkare självkänsla. Vi kommer även att skriva CV, lära oss söka jobb och göra praktiska arbetsintervju övningar.


Syfte & Mål

Att du som deltagare skall lära dig tala, läsa och skriva på svenska. För att ge dig möjlighet till att växa och komma ut på arbetsmarknaden.


Pedagogik

Språket är viktigt för att kunna bli delaktig i samhället och många studier visar att det är svårare för illitterata vuxna att lära sig ett nytt språk. Vi kommer att praktisera olika studietekniker och lärstilar för att anpassa undervisningen till individen och i grupp. Vi kommer att använda olika pedagogik men främst folkbildning för att på ett demokratiskt och jämställt sätt få deltagarna vara delaktiga i undervisningen.
Vi kommer också att använda olika digitala verktyg i undervisningen och även träna på att använda dator och mobilen.


Distansundervisning

Vid behov kan vi genomföra undervisningen på distans med verktyg som är tillgängligt och användarvänligt för deltagarna.

Intyg

Efter fullgjorda studier får deltagare ett kompetensintyg, som kan användas för fortsatta studier eller vid jobbansökan.


Om Workmode

Vi arbetar med att minska utanförskapet och stödja övergången från utanförskap till egen försörjning. Workmode erbjuder stöd och matchning, arbetsträning, jobbcoachning och vuxenutbildningar/arbetsmarknadsutbildningar. Vår strävan är att hjälpa arbetssökande att hitta jobb eller rätt utbildning. Vi tycker att varje person är unik, därför ger vi varje deltagare rätt verktyg och stöd för att växa och stärka sitt självförtroende.


Fakta

Kurslängd: 6 månader, heltid

Kurstid: höstterminen 2020

Tider: 8:30–16:00 (måndag-fredag)

Kursplats: Domnarvsgatan 7, Spånga

Du kan enkelt ta dig till kursen med buss 157 som stannar utanför kurslokalen. Buss 157 färdas från Danderyd sjukhus.

För mer info vänligen besök sl.se


Fyll i formulär nedan för intresseanmälan.

 
 
 
 
Workmode

Följ oss

Copyright © Alla rättigheter förbehållna