Rusta och matcha

Rusta och Matcha


En snabb väg in på arbetsmarknaden!
Söker du jobb eller utbildning? Oavsett om ditt nästa mål är jobb eller studier får du en individanpassad insats hos oss, genom tjänsten Rusta och matcha. Hos oss på Workmode ger vi dig det stöd och hjälp du behöver för att du snabbt ska komma ut i sysselsättning.

Tjänsten för dig som vill komma ut i jobb!


Rusta och matcha, även kallad KROM är en tjänst för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer exempelvis Workmode hjälper dig att komma ut i arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt. Målet med tjänsten är att du ska få jobb eller börja studera så fort som möjligt. KROM består av tre olika nivåer, de olika nivåerna är ett ungefärligt mått på hur långt ifrån arbetsmarknaden du är. Du deltar i KROM i sex månader men tjänsten kan vid behov förlängas upp till en totalt tidsperiod på ett år.


På Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer, klicka på länken: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/rusta-och-matchaDu rustas och matchas


Workmode har erfarna handledare och jobbcoacher som har stort nätverk av kontakter inom näringslivet. Vi ger dig individanpassat stöd för att du snabbt och effektivt kommer ut i jobb eller utbildning. Vår uppgift är att hitta ett jobb till dig.Här är några några exempel på vad  Workmode kan hjälpa dig med:

 • En fördjupad kartläggning av din kompetens och erfarenhet
 • Hjälp med arbetsgivarkontakter inom den bransch du är intresserad av
 • En personlig jobbcoach som stöttar dig framåt
 • Vinnande CV och professionella ansökningshandlingar
 • Möten med arbetsgivare
 • Motiverande samtal, personlig utveckling
 • Vi hjälper dig att lyfta fram dina styrkor, motivering och inspiration
 • Förberedelse inför arbetsintervjuer samt intervjuteknik
 • Information om arbetsmarknaden och heta jobb
 • Kunskap om branscher och yrken
 • Möjlighet till vägledningssamtal med våra studie- och yrkesvägledare
 
 
 
 
 
 
 

1.


Kontakta Arbetsförmedlingen och fråga om du har rätt till tjänsten- Rusta och matcha

2.


Om du blir beviljad av Arbetsförmedlingen, väljer du Workmode som din leverantör

3.


När Arbetsförmedlingen godkänt kontaktar din personliga jobbcoach från Workmode dig och bokar in ett möte

Rusta och matcha medfinansieras av
Europeiska socialfonden.